Itsenäisen Espoon puolesta

Espoolaisten kuntapäättäjien tulee antaa voimakas viesti sen puolesta, ettei ole kenenkään edun mukaista rakentaa pääkaupunkiseudulle uutta tehotonta mammuttikuntaa.

Metropolia tulisi kehittää kokonaisvaltaisesti pakkoliitoksien sijaan yhteistyöelimistä käsin. Pk-seudun metropoli tarvitsee rationaalista metropolipolitiikkaa, jossa päätöksiä tehdään yhteisymmärryksessä yhteisistä lähtökohdista katsoen. Itsenäinen Espoo on metropolialueen kehityksen etu.

Helsingissä hallintorakenteet ovat Suomen tehottomimmat. Suuripalkkaiset byrokraatit ja hankala hallinto nielevät liian suuren osan sen tehosta. Mikäli Espoota aletaan liittämään Helsinkiin, tarkoittaa tämä väistämättäkin helsinkiläisten hallintokäytäntöjen siirtymistä Espooseen. Meillä on Espoossa varsin toimiva julkisen hallinnon rakenne ja sen rapauttaminen ei aja metropolialueen kehittymisen etua. Espoon kuntasektorin tuottavuus on korkeampi kuin Helsinginssä likipitäen kaikilla mittareilla.

Espoo ja Helsinki ovat myöskin erilaisia kuntia. Samat ratkaisut eivät välttämättä toimi kaikkialla. Pakottamiseen perustuva kuntakentän yhdenmukaistaminen tuhoaa paikalliset innovaatiot ja lamauttaa ruohonjuuritason osallistumisen yhteisten asioiden hoitamiseen. Kuntaliitos ei ole ainoa keino metropolin kehittämiseen.